ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد دوم

تدوین چشم انداز شهرخلاق با تکیه بر برندسازی شهری (شهر تاریخی ارومیه)

نویسندگان:

شیرزاد محمود آذر دانشجوی دکترای شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

زهره داود پور دانشیاردانشگاه آزاد قزوین،عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی،گروه معماری و شهرسازی،قزوین،ایران (نویسنده مسئول Zdavoudpour@yahoo.com)

صفحات از: 93 - 106

 تعداد بازدید:  69    تعداد دانلود:  0

چکیده

شهرها برای تثبیت جایگاه خود در میان انبوه شهرهای نام آور همواره در تلاشند تا خود را به یکی از انگاره های جدید ربط دهند. یکی از این انگاره ها یا الگو واره ها شهر خلاق می باشد. شهرها با ملحق شدن به شبکه ی شهرهای خلاق در پی بالا بردن توان اقتصادی خود می باشند و برای نیل به این رشد اقتصادی به تدوین سیاست ها و استراتژی هایی دست زده اند که یکی از آن ها برندسازی شهری می باشد، چرا که اصلی ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است. برندسازی مکان شهری ، تصویر شهری را نشانه می گیرد که می تواند مصرف کنندگان ایده آل را جذب کرده و هزینه های آن ها را به حداکثر برساند. این پژوهش برآن است تا با تکیه بر اجزای تشکیل دهنده ی برند شهری ، بر مبنای منابع، مهارت ها و قابلیتهای شهر، موقعیتهای رو به رشدی که در کانون توجه هستند و قابلیت تبدیل شدن به یک برند را دارند ، را شناسایی کرده و در راستای تحقق اهداف کلان برندسازی ( افزایش جریان بازدیدکنندگان در ازای ارتقای جذابیت های شهر – تقویت محلی و شناسایی شهروندان از شهرخود- شناسایی هویت شهر- فرار از گمنامی در میان عرضه های مختلف(تمایز از دیگر مکان ها)) گام بردارد. در همین راستا اگر بتوانیم بسترهای مناسبی را برای ایجاد فرصتهایی که مردم بتوانند خلاقیت ها و ظرفیت های خود را آزاد سازند فراهم کنیم در اصل به سمت تحقق شهرهای خلاق گام برداشته ایم. بنابراین تدوین چشم انداز شهری مبتنی بر قابلیت های شهر و بر پایه اصول شهر خلاق می تواند راهنمایی برای نیل به هدف مذکور باشد ،زیرا برندسازی فی نفسه هدف نیست و اهدافی نظیر افزایش درآمد شهر، افزایش اعتبار شهر یا بهبود تصویر شهر را در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار می دهد و همچنین ایده ی شهر خلاق سعی دارد تا کیفیاتی را که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان زیباتر می کند، تقویت نماید.

واژگان کلیدی

برندسازی شهری، شهر خلاق، چشم انداز سازی