ویژه نامه فصلنامه شماره 31 - جلد اول

طراحی دهکده گردشگری با رویکرد ارتقاء اکوتوریسم در جزیره قشم

نویسندگان:

عطا الله اشرفی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،گروه معماری، واحدتهران شرق ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سارا طاهر سیما استادیار گروه معماری، واحدتهران شرق ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول sa_tahersima@yahoo.com)

انسیه قربانی نیا استادیار گروه معماری، واحدتهران شرق ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

صفحات از: 85 - 94

 تعداد بازدید:  105    تعداد دانلود:  0

چکیده

اکوتوریسم گزینه شاخص و اصلی بخش گردشگری است که میتواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال، حفاظت محیط زیست و تقویت موقعیت منطقه شود، این رساله در نهایت به طراحی یک مجموعه گردشگری در قشم به جهت ارتقا کیفیت های عملکری و اجتماعی و اقتصادی شهر، و مکانی برای گذراندن اوقات فراغت مردم بومی درنظر گرفته است . در نتیجه به ارائه یک طرح نهایی سایت گردشگری و همچنین سلسله خطوط راهنمایی برای بومی ساختن و جلب گردشگر و رضایتمندی ساکنین می انجامد. جزیره قشم یکی از مناطق زیبا و دیدنی ایران محسوب میشود که علی رغم بازدید گسترده گردشگران، فاقد هر گونه تسهیلات مناسب مورد نیاز گردشگران است . از آنجا که تسهیلات مورد نیاز گردشگران نیازمند استقرار در مکانی است که بیشترین کارایی را داشته باشد و به طراحی دهکده گردشگری ای که شامل شیب، جهت، شیب، ارتفاع، خاک، زمین شناسی، مخاطرات زمین ساخت، سکونتگاه های انسانی، تاسیسات خدماتی، راه های ارتباطی، مناطق چهارگانه زیست محیطی، چشم اندازهای طبیعی، جاذبه های گردشگری زیارتی و تاریخی و فرهنگی تعیین شده است و پس از تحلیل کامل سایت مورد نظر و ارائه راهکارهای مناسب مبتنی بر شرایط اقلیمی و سایت پروژه، حوزه های مختلف اقامتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی مشخص شده و طرح و ایده نهایی ارائه شود.

واژگان کلیدی

دهکده گردشگری، اکوتوریسم، جزیره قشم، توریسم، گردشگر