فرم اشتراک

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهر ایرانی- اسلامی، بهای اشتراک را بر اساس تعداد نسخه های درخواستی فصلنامه به حساب شماره 515372985 بانک کشاورزی کد 770 شعبه وصال شیرازی- انقلاب به نام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهیواریز و فرم زیر را تکمیل و به همراه اسکن فیش ارسال فرمایید

بهای اشتراک برای هر شماره مبلغ 200/000 ریال است (هزینه پست آن نیز در نظر گرفته شده است).

انتخاب فایل
شماره های پیشین
شناسنامه نشریه

اطلاعاتی در سیستم ثبت نشده است.