دوشنبه 1397/09/26

دکتر ایرج فیضی مدیر مسئول این فصلنامه با حکمی آقای دکتر حسین کلانتری خلیل آباد را به عنوان معاون سردبیر این فصلنامه منصوب کردند. همچنین ایشان از آقای دکتر حمیدرضا بابایی در نامه ای جداگانه با توجه به زحمات و تلاش های ارزشمندشان در مسئولیت معاونت سردبیر این فصلنامه تشکر و قدردانی شد.