شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی

سخن نخست

شهر اسلامی، جایگاه مستقلی را در پژوهش های اندیشمندان و محققان مسلمان و غیرمسلمان، بویژه از اوایل قرن بیستم به خود اختصاص داده و آیات، روایات، متون اسلامی و آثار مکتوب تحقیقی متعددی، به ابعاد چیستی شناسی (ابعاد ماهوی) و هستی شناسی (ابعاد وجودی) شهر اسلامی اشاره نموده اند.
شهر ایرانی نیز با قدمتی بسیار کهن، قابلیت گسترده ای برای تحقیق و تتبع پژوهشگران دارد و این هر دو، سرچشمه های ارزشمند و گرانسنگ دانشی هستند که می توانند در معماری مدرن امروز ما به کار آیند.
این نشریه عملی پژوهشی از آغاز تأسیس خود (سال 1389) بر آن بوده است تا با ایجاد پلی میان دانشگاه ها و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به عنوان ناشر این نشریه از سوی دیگر، فرصتی را برای انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های شهری و منطقه ای، کالبدی، فضایی، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری کشور در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی فراهم آورده و راهکارها و الگوهای بومی در شهرهای ایرانی و اسلامی را به جامعه علمی و دانش پژوهان ارائه نماید.
فرصت را مغتنم شمرده، از همه اساتید محترم دنشگاه ها، صاحبنظران، محققان، پژوهندگان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می نماید با ارائه مقالات خود در چهارچوب اهداف و شیوه نامه نشریه، مدیران و اعضای هیأت تحریریه را در انجام این رسالت علمی و فرهنگی یاری نمایند.

مدیر مسئول

اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه، انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های شهری و منطقه ای، شناسایی و نشر دیدگاه های بومی در مورد ویژگی ها و ابعاد مختلف شهری، منطقه ای، کالبدی و فضایی، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری کشور در قلمرو فرهنگ اسلامی، ارائه راهکارها و دیدگاه های بومی در شهرسازی و معماری و همچنین ارائه الگوهای بومی در شهرهای ایرانی و اسلامی است.

پایگاه های نمایه کننده

پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی بانک اطلاعاتی نشریات کشور Magiran پایگاه مجلات تخصصی نور

حامیان فصلنامه

جهاددانشگاهی دانشگاه علم و فرهنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تلگرام فصلنامه
آخرین شماره
شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 3)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)